Τι μπορώ να κάνω για την ειρήνη;

Τι μπορώ να κάνω για την ειρήνη;

Φροντίζω για την ειρήνη μέσα μου: Μαθαίνω πώς λειτουργεί το νευρικό μου σύστημα, πώς να ηρεμώ και να λειτουργώ σε σύνδεση με το Σοφό μου εαυτό.

Κάνω πράξη την ειρήνη: Λειτουργώ με αυξημένη κατανόηση και ενσυναίσθηση στις σχέσεις μου.

~Συμμετέχω ατομικά ή συλλογικά σε δράσεις που έχουν στόχο την αλληλεγγύη, την ισότητα και την ειρήνευση μεταξύ των ανθρώπων.